Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/alkacomtr/public_html/panel/baglan.php on line 10
 ALKA RADYOLOJİK TANI MERKEZİ

TESTÝS 
 
Yüzeyel ultrasonografideki teknolojik gelismeler skrotal patolojilerin hemen tamamýnýn en ince detaya kadar ultrasonografi ile incelenmesini mümkün kýlmýþtýr. Bir baþka deyiþle, ister testis içi isterse testis dýþý olduðu düþünülsün, aðrý ya da ele gelen sert veya yumuþak bir kitle varlýðýnda temel taný yöntemi ultrasonografidir. Ancak, testisin enfeksiyonu ile kendi ekseni etrafýnda dönmesi durumu olan torsiyonunun ayýrýmý renkli Doppler ultrasonografi ile mümkündür.
   

Aktif Ziyaretçi : 12       Toplam Ziyaretçi : 298848