TESTİS 
 
Yüzeyel ultrasonografideki teknolojik gelismeler skrotal patolojilerin hemen tamamının en ince detaya kadar ultrasonografi ile incelenmesini mümkün kılmıştır. Bir başka deyişle, ister testis içi isterse testis dışı olduğu düşünülsün, ağrı ya da ele gelen sert veya yumuşak bir kitle varlığında temel tanı yöntemi ultrasonografidir. Ancak, testisin enfeksiyonu ile kendi ekseni etrafında dönmesi durumu olan torsiyonunun ayırımı renkli Doppler ultrasonografi ile mümkündür.
   

Aktif Ziyaretçi : 7       Toplam Ziyaretçi : 454497