SONOÜRETROGRAFİ

Sondasız (desandan) yani işeme esnasında veya sondalı (asendan) olarak üretra patolojilerinin (darlık, düzensizlik, doluş defekti, vs) ultrasonografi ile görüntülenmesidir.
Radyasyon içermez. Genellikle hekim ile uyum içerisindeki hastalarda daha başarılı olarak yapılır. Ağrısızdır.

Aktif Ziyaretçi : 7       Toplam Ziyaretçi : 454497