Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/alkacomtr/public_html/panel/baglan.php on line 10
 ALKA RADYOLOJİK TANI MERKEZİ

TÝROÝD ULTRASONOGRAFÝSÝ

Tiroid bezi boyunda yer alan ve metabolizmayý düzenleyen bir organdýr. Diðer yüzeyel vücut organlarý gibi ultrasonografi ile kolaylýkla deðerlendirilebilir. Tetkik aðrýsýzdýr ve hazýrlýk gerektirmez. Tiroid ultrasonu guatr (tiroidin büyümesi), nodül (kistik, tümöral olabilir) araþtýrýlmasý için kullanýlabilir.

Jel sürülerek ses dalgasý gönderen prob boyun üzerinde gezdirilir ve tiroid bezinden yansýyan ses dalgalarý bilgisayar yardýmýyla monitörde görüntü oluþturur. Ýncelemenin radyasyon riski yoktur. Tümör þüphesi varsa ultrason rehberliðinde ince iðne ile hücre örnekleri alýnýp sitolojik inceleme yapýlabilir. 
   
 

Aktif Ziyaretçi : 12       Toplam Ziyaretçi : 298848