KALP SİNTİGRAFİLERİ

• Eforlu Miyokard Perfüzyon SPECT 
• Gated SPECT (MUGA)
• Gated Perfüzyon SPECT

Bunlar Nükleer Tıp' ta, kalbin yapısı ve fonksiyonları hakkında bilgi veren sintigrafik tetkiklerdir. Kalp sintigrafilerinin hepsinde damar yolundan enjeksiyon  yapılmaktadır. Tetkikinizin türü doktorunuzun öğrenmek istediği bilgiye bağlı olarak tespit edilir. 

En yaygın olarak kullanılan kalp sintigrafilerinde kalp kası kanlanması, kalp kasının pompalama gücü, kalp krizi gibi yakın zamanda geçirilmiş bir olayda kalp kasının hasara uğrayıp uğramadığı tespit edilir.

Gated SPECT (MUGA)
Bu test, kalbin pompalama gücünün ne kadar olduğunu, kalp kaslarının hasara uğrayıp uğramadığını gösterir ve kasılması hakkında bilgi verir. Nükleer Tıp Uzmanı tarafından yorumlanmak üzere kalp çevresinden görüntüler alınır. Test egzersiz ile birlikte veya egzersiz olmaksızın yapılabilir. Egzersiz yapılıp yapılmamasına bağlı olarak 60-90 dakika sürebilir.

Eforlu Miyokard Perfüzyon SPECT (Talyum Testi)

Bu test; koşu bandı (treadmill) veya Dipridamol (farmakolojik stres) ile yapılır. Koşu bandı ile yapılan egzersizde hedef kalp hızına (yaşa bağlı olarak değişmektedir) ulaşıldığında, kalp kasları tarafından tutulma özelliğine sahip radyoaktif bileşik damar yolundan enjekte edilir. Testin egzersiz bölümü tamamlandıktan sonra, kalbin egzersiz süresince kan akımı dağılımını değerlendirmek üzere çok sayıda görüntü alınır. Bu görüntülerin çekimi yaklaşık 30 dakika sürer. Kalbin dinlenme durumundaki kan akımını değerlendirmek amacıyla birkaç saat sonra tekrar görüntüleme yapılır. Bu iki görüntülemenin sonuçları incelenir ve kan akımında farklılık olup olmadığı karşılaştırılır. Ayrıca Merkezimizde kalp kası hareketleri de görüntülenebilmekte ve kalbin pompalama gücü (EF) ölçülebilmektedir. Genellikle hastaya stres testinden önce birkaç saat boyunca herhangi bir şey yememesi ve içmemesi söylenir. Doktorun bilgisi dahilinde, kullanılan herhangi bir ilacın kesilmesi ya da dozunun değiştirilmesi gerekebilir. 

Aktif Ziyaretçi : 7       Toplam Ziyaretçi : 454497