Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/alkacomtr/public_html/panel/baglan.php on line 10
 ALKA RADYOLOJİK TANI MERKEZİ

TÝROÝD UPTAKE TESTÝ


Tiroid uptake testi  yaygýn olarak yapýlan tetkiklerden olup tiroid fonksiyonlarý ve tiroid bezinin yapýsý hakkýnda bilgi verir. Hasta tetkike aç olarak gelmelidir. Düþük dozda radyoaktif iyod içirildikten sonra 2 saat boyunca herhangi bir þey yenmemelidir.  Uptake testi ile tiroid bezi tarafýndan tutulan radyoaktif iyodun oraný ölçülür.  Uptake ölçümü; radyoaktif iyot içirildikten sonra doktorun isteðine baðlý olarak 2 - 4 - 24. saatlerde  yapýlan çekimlerin ardýndan bilgisayar vasýtasý ile  yapýlýr. Her bir çekim yaklaþýk 10 dakika sürer.

 

 

Aktif Ziyaretçi : 17       Toplam Ziyaretçi : 298848