Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/alkacomtr/public_html/panel/baglan.php on line 10
 ALKA RADYOLOJİK TANI MERKEZİ

TÝROÝD SÝNTÝGRAFÝSÝ (Tc-99m)


Tiroid sintigrafisi;  tiroid bezinin þeklini ve büyüklüðünü, nodül olup olmadýðýný tespit ederek bezin yapýsý hakkýnda bilgi verir. Bu test damar içine radyoaktif madde (Tc-99m) verilerek yapýlýr. Enjeksiyondan yaklaþýk 15-20 dakika sonra çekime baþlanýr. Test yaklaþýk 30-45 dakika sürer. 
 

Aktif Ziyaretçi : 16       Toplam Ziyaretçi : 298847