KEMİK SİNTİGRAFİSİ


Kemik sintigrafisi sıklıkla ortopedik yaralanmalar, kırıklar, tümörler veya açıklanamayan ağrıları değerlendirmede kullanılır. Görüntüler tüm vücuttan alınabilir. Buna rağmen bazen sadece belli bir bölge detaylı olarak incelenebilir. Kemik sintigrafisi, mümkün olan en fazla bilgiyi sağlamak amacıyla sıklıkla röntgen filmleri varsa BT veya MR görüntüleri ile karşılaştırılır. Nükleer Tıp metodlarıyla yapılan kemik taramasında tek bir enjeksiyonla vücudunuzdaki tüm kemikler değerlendirilir. Radyoaktif bileşik damar içine enjekte edildikten sonra kan yoluyla yumuşak dokuya geçer, zamanla iskelet sistemi tarafından tutulur. Bu testin yapılma nedenine bağlı olarak ağrının olduğu sahada kan akımı ve yumuşak doku safhasının değerlendirilmesi amacıyla enjeksiyon anı ve ilk 5 dakikalık görüntüler kaydedilir. Kemik sintigrafisi enjeksiyondan sonra birkaç saatte yapılır. Bu genellikle 2-3 saat bekleme süresi gerektirir. Tarama metodu elde edilmek istenen bilgiye  bağlıdır. Tetkik öncesi bir hazırlığa gerek yoktur. Ancak enjeksiyon ile görüntülemenin yapılacağı zaman aralığında mümkün olduğunca fazla miktarda sıvı (her türlü içecek) içilmelidir. Bu radyoaktif bileşiğin yumuşak dokudan atılmasını, kemiklerin daha net olarak görüntülenmesini sağlar. Görüntülemeden hemen önce mesane boşaltılmalıdır.

Aktif Ziyaretçi : 7       Toplam Ziyaretçi : 454497