Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/alkacomtr/public_html/panel/baglan.php on line 10
 ALKA RADYOLOJİK TANI MERKEZİ

TÝROÝD BÝYOPSÝSÝ 
 
Tiroid bezindeki laboratuvar veya görüntüleme yöntemleri ile malignite þüphesi olan nodüllerden ince iðne ile örnekleme yapýlmaktadýr. Örnek alýmý ultrason rehberliðinde ve patolog eþliðinde yapýldýðýnda yeterli materyal alým baþarýsý artmakta, iðne giriþ sayýsý azalmaktadýr. Gerekli durumlarda biyopsi yapýlacak alan lokal anestezik madde ile uyuþturulmaktadýr. 

Aktif Ziyaretçi : 17       Toplam Ziyaretçi : 298848