Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/alkacomtr/public_html/panel/baglan.php on line 10
 ALKA RADYOLOJİK TANI MERKEZİ

MEMEDE GÝRÝÞÝMSEL ÝÞLEMLER


1. Kýlavuz tel ile iþaretleme
2. Ýnce iðne ile örnek alma
3. Kesici iðne ile örnek alma

Kýlavuz Tel ile Ýþaretleme: Memedeki bir patoloji ya da patolojik görünüm ultrasonografik olarak görülüyor, ancak ele gelmiyor ise hekiminiz tarafýndan iþaretlenmesi istenebilir. Bu durumda kýlavuz tel kullanýlýr.

Ýnce ya da Kesici Ýðne ile Örnek Alma: Lezyonun görünümüne ya da yerleþimine baðlý olarak kullanýlacak iðneye karar verilir.

Her 3 iþlem sýrasýnda da memedeki ilgili alan lokal anestezik madde ile uyuþturulmaktadýr.

 

Aktif Ziyaretçi : 12       Toplam Ziyaretçi : 298848