Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/alkacomtr/public_html/panel/baglan.php on line 10
 ALKA RADYOLOJİK TANI MERKEZİDr. Alev KADIOÐLU

1991 yýlýnda Alka Radyolojik Taný Merkezi'ni kurdu.

 

1992-1995 yýllarý arasýnda Ýstanbul Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Kliniði' nde radyoloji uzmaný olarak çalýþtý. Bu süre içerisinde 20.000 kadar çocuða ultrasonografik inceleme yaptý. Yerli ve yabancý bilimsel dergilerde yayýnlarý çýktý.

 

1992 yýlýnda “Pediyatrik Radyoloji” konusunda bilgi ve görgüsünü artýrmak amacý ile bir ay Almanya' da Hannover Üniversitesi Týp Fakültesi Pediyatri Kliniði'nde bulundu.

 


1987-1992 yýllarý arasýnda Ýstanbul Alman Hastanesi'nde radyoloji uzmaný olarak çalýþtý. Acil ve cerrahi radyoloji konularýnda kendini geliþtirdi.

 

1982-1985 yýllarý arasýnda Ýstanbul Týp Fakültesi'nde radyoloji eðitimi aldý. Bu süre içerisinde senelik ve radyasyon izinlerinde Ýsviçre Bern “Inselspital”, Almanya Münih “Klinikum Grosshadern”de bilgi ve görgüsünü artýrmak amacý ile toplam 4 ay bulundu. O zamanlar Ýstanbul' da yeni yeni baþlamýþ olan ultrasonografiyi öðrendi. “Ýnce barsaklarýn Sellink yöntemi ile çift kontrastlý tetkiki”ni ilk kez Türkiye' ye getirdi. Ayný konuda uzmanlýk tezi yaptý.

 

1985-1987 yýllarý arasýnda askerlik hizmetini Kayseri Asker Hastanesi'nde radyoloji uzmaný olarak tamamladý.

 

1981 yýlýnda Cerrahpaþa Týp Fakültesi' nden mezun oldu.

 

1975 yýlýnda Ýstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdi.

 

1957 yýlýnda Burdur'da doðdu.

 

1987 yýlýndan beri Dr. Esin Kadýoðlu ile evli ve  22 yaþýnda Alp Kadýoðlu adýnda bir oðlu var.

 

Hobileri: Seyahat etmek, sinema-tiyatro, müzik (klasik ve caz), resim sergilerini ve müzelerini gezmek.Aktif Ziyaretçi : 17       Toplam Ziyaretçi : 298848