Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/alkacomtr/public_html/panel/baglan.php on line 10
 ALKA RADYOLOJİK TANI MERKEZİ

KEMÝK DANSÝTOMETRE


Kemiklerin yapýsýnda yer alan maddelerin yoðunluðunu ölçen bir yöntemdir. Bu yöntemle kemik madde kaybý (osteoporoz) saptanýr.


Osteoporoz Nedenleri Nelerdir?

1. Primer (yaþ, cinsiyet, sigara, aþýrý alkol tüketimi gibi yaþam tarzýna baðlý nedenler)
2. Sekonder (hastalýklar ve ilaçlar) sonucu oluþan madde kaybý


Güvenli midir?

 

Günlük hayatta bilgisayar kullanýrken alýnan radyasyon kadar X ýþýný kullanýlýr. Hiçbir yan etkisi yoktur.


Ýnceleme Nasýl Yapýlýr?

 

Yaklaþýk 15 dakika civarýnda yatarak yapýlan bir iþlemdir. Aðrý ve acý kesinlikle yoktur. Sadece kýmýldamadan yatmak gerekmektedir.


Kimlere Yapýlýr?

 

Kemik kaybý riskinin yüksek olduðu, menopoz sonrasý kadýnlar için ilk çekim normal ise 3 yýlda bir kontrol amaçlý çekimler önerilmektedir. Kemik kaybý söz konusu ise kontrol periyodunu tedaviyi yapan hekim belirleyecektir.


Hazýrlýk Gerekir mi?


Hiçbir ön hazýrlýk gerekmemektedir, günün her saatinde çekilebilir. 
 


Aktif Ziyaretçi : 17       Toplam Ziyaretçi : 298848