ALKA RADYOLOJİK TANI MERKEZİ

Üst Batýn Ultrasonografisi

En az 6 saat aç kalýnacak. Kabýzlýk veya gaz þikayeti varsa bir akþam evvelden XM-75ml alýnacak.


Aktif Ziyaretçi : 9       Toplam Ziyaretçi : 298120