ALKA RADYOLOJİK TANI MERKEZİ

Tüm Batýn Ultrasonografisi

Eðer kabýzlýk veya gaz þikayeti varsa tetkikten önceki günün akþamý bir þiþe X-M 75 ml alýnacak. Üzerine 4-5 bardak su içilecek. Sabah aç karnýna gelinecek. Randevü saatinden bir saat önce 3 bardak su içilecek ve idrara çýkýlmayacak.

En az 6 saatlik açlýk gerekmektedir.


Aktif Ziyaretçi : 9       Toplam Ziyaretçi : 298120