ALKA RADYOLOJİK TANI MERKEZİ

Voiding Sistografi

Yenidoðan: 1 saatlik açlýk ve susuzluk yeterli.

2 yaþýna kadar* : Tetkikten önce 2 saat aç ve susuz kalýnacak.
2 -4 yaþ arasý: Tetkikten önce 3 saat aç ve susuz kalýnacak, bir saat önce makattan libalaks sýkýlacak (bir veya 2 kutu)
4 yaþtan yukarýsý: aç ve susuz olarak gelinecek,evden çýkmadan bir saat önce makattan lavman uygulancak.
Eriþkinlerde: hazýrlýk ayný IVP gibidir.

*Not: Çocuk 6 Kg den fazla ise lavman uygulanýr. Telefonla bilgi alýnýz.


Aktif Ziyaretçi : 10       Toplam Ziyaretçi : 298119