iyi tedavi doğru tanı ile mümkün olur...
TESTİS Yüzeysel ultrasonografideki teknolojik gelişmeler skrotal patolojilerin hemen tamamının en ince detaya kadar ultrasonografi ile incelenmesini mümkün kılmıştır. Bir başka deyişle, ister testis içi isterse testis dışı olduğu düşünülsün, ağrı ya da ele gelen sert veya yumuşak bir kitle varlığında temel tanı yöntemi ultrasonografidir. Ancak, testisin enfeksiyonu ile kendi ekseni etrafında dönmesi durumu olan torsiyonunun ayırımı ancak renkli Doppler ultrasonografi ile mümkündür.
Adres : Fulya Mahallesi Büyükdere cad. No:36 34394 Mecidiyeköy - Şişli / İstanbul Telefon: 0212 267 35 35 Email: bilgi@alka.com.tr www.ismailmihmanli.com www.endoanalultrason.com