iyi tedavi doğru tanı ile mümkün olur...
Voiding Sisto-Üretrografi (VCUG) (İşeme Sisto-Üretrografisi) VCUG (sondalı film) idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda idrar kesesinde üreyen mikroorganizma- ların böbreklere çıkıp çıkmadığını anlamak (idrar kaçağı aramak, varsa derecesini saptamak) için yapılan bir tetkiktir. Her üç-dört üriner enfeksiyonlu cocuktan birinde reflü saptanmaktadır. Tedavi ile böbreklerin daha fazla hasar görmesini önlemek mümkündür. Literatürde tüm tetkik süresince 0-8 yaş arasındaki çocukların aldığı toplam radyasyon dozunun 80-300 mRad arasında değiştiği bildirilmektedir. Bizim tetkiklerimizde de radyasyon dozu bu miktarlar arasında değişmektedir (80-200mrad). Bir yıl içerisinde doğadan alınan radyasyon miktarı ise bunun 5-10 katı kadardır (1000-1500 mrad). Tetkike başlamadan önce hastaya burundan ve rektal yoldan Midazolam (Dormicum) verilir. Bu, çocuklarda kullanılan kısa etkili bir sakinleştiricidir. Çocuk uyumamakta, konuşulanlara cevap vermekte, idrarının geldiğini söylebilmekte ve istendiği zaman işeyebilmektedir; çocuğun fazla kıpırdanmasını (gereksiz film çekimini) önler, sondanın hiç bir yere değmeden takılabilmesine imkan verir (enfeksiyon ihtimalini düşürür). Beyin, karaciğer ve böbrek fonksiyonları normal olan binlerce çocukta kullanılmış ve hiçbir yan etkisi bildirilmemiştir. Tetkikten önce çocuğun barsak temizliğinin yeterli olup olmadığını anlamak, kilosuna göre uygun doz ayarı yapmak için yatar vaziyette basit grafi çekilir. Sonra idrar çıkış deliği ve etrafı Betadin ile (yakmaz) iyice silinerek, çocuğun yaşına uygun en ince steril-plastik sonda idrar deliğinden (kız çocuk-larında vajinaya girmemek gerekir) mesaneye kadar yavaşça kaydırılır. Doğal bir kanal kullanıldığından işlem ağrılı olmamakta, belki hafif irritasyon yapmaktadır. Takılan sondanın açıkta kalan ucundan serum içerisinde antibiyotik ile karıştırılmış noniyonik kontrast madde damlalar halinde gönderilir (kana karışmadığı için allerji ihtimali yoktur). İdrar kesesi dolarken 1 adet, işeme sırasında 3 adet, işeme sonrası 1 adet film çekilerek tetkik bitirilir. Tetkikten sonra işeyememe olursa (özellikle erkek çocukta): 1-Sıcak-ılık suya oturacak (çoğu kez yeterli olacaktır) 2-Paronox: 240mg supp. (1 tane makattan konulacak)
Adres : Fulya Mahallesi Büyükdere cad. No:36 34394 Mecidiyeköy - Şişli / İstanbul Telefon: 0212 267 35 35 Email: bilgi@alka.com.tr www.ismailmihmanli.com www.endoanalultrason.com